Thumbnail HAVO Engels, 1999 tijdvak 2

PDFHAVOCorrectievoorschrift examen Engels, 1999, tijdvak 2

EINDEXAMEN ENGELS, HAVO TWEEDE TIJDVAK 1999 VHBO DERDE TIJDVAK 1999 CORRECTIESLEUTEL Tekst 1 Tekst 2 (mki) 1C 2B 3D 4A 5A 6B 7B 8B 9D 10 C 11 B 12 B 13 C 14 B 15 C 16 D 17 B 18 B 19 D 20 C 21 D 22 D 23 B 24 D 25 C 26 A 27 D 28 D 29 A 30 B 31 C 32 D 33 D 34 B 35 A 36 D 37 D 38 B 39 A 40 D 41 D 42 B 43 B 44 B 45 C 46 C 47 C 48 C 49 E 50 A Tekst 3 Tekst 4 Tekst 5 Tekst 6 Teks

1 pagina
Thumbnail HAVO Engels, 1999 tijdvak 2

PDFHAVOTekstboekje examen Engels, 1999, tijdvak 2

■■ ■■ Engels Examen HAVO en VHBO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Vooropleiding Hoger Beroeps Onderwijs 19 HAVO Tijdvak 2 VHBO Tijdvak 3 Dinsdag 22 juni 13.30–16.00 uur 99 Tekstboekje 900012 7 Begin ■■ ■■ Tekst 1 Post early for oblivion The writing is on the wall for the letter. Again 1 FEW activities have been written off more frequently i

8 pagina's
Thumbnail HAVO Engels, 1999 tijdvak 2

PDFHAVOOpgaven examen Engels, 1999, tijdvak 2

■■ ■■ Engels Examen HAVO en VHBO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Vooropleiding Hoger Beroeps Onderwijs 19 HAVO Tijdvak 2 VHBO Tijdvak 3 Dinsdag 22 juni 13.30–16.00 uur 99 Vragenboekje Dit examen bestaat uit 50 vragen. Elke goed beantwoorde vraag levert 1 punt op. 900012 7A Begin ■■ ■■ 1 ■ A B C D Tekst 1 Post early for oblivion What is th

8 pagina's

www.examenapp.nl | www.examendisk.nl | www.eindexamens.nu | www.examenprogramma.nl | www.samenvattingen.nl