Thumbnail VMBO GLTL Nederlands, 2004 tijdvak 1

PDFVMBO GLTLOpgaven examen Nederlands, 2004, tijdvak 1

Examenopgaven VMBO-GL en TL 2004 tijdvak 1 dinsdag 25 mei 13.30 – 15.30 uur NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID CSE GL EN TL NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID VBO-MAVO-D Bij dit examen horen een uitwerkbijlage en een tekstboekje. Beantwoord alle vragen en maak de samenvattingsopdracht in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 33 vragen en een samenvattingsopdracht. Voor dit exam

7 pagina's
Thumbnail MAVO D Nederlands, 2004 tijdvak 1

PDFMAVO DOpgaven examen Nederlands, 2004, tijdvak 1

Examenopgaven VMBO-GL en TL 2004 tijdvak 1 dinsdag 25 mei 13.30 – 15.30 uur NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID CSE GL EN TL NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID VBO-MAVO-D Bij dit examen horen een uitwerkbijlage en een tekstboekje. Beantwoord alle vragen en maak de samenvattingsopdracht in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 33 vragen en een samenvattingsopdracht. Voor dit exam

7 pagina's
Thumbnail VBO D Nederlands, 2004 tijdvak 1

PDFVBO DOpgaven examen Nederlands, 2004, tijdvak 1

Examenopgaven VMBO-GL en TL 2004 tijdvak 1 dinsdag 25 mei 13.30 – 15.30 uur NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID CSE GL EN TL NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID VBO-MAVO-D Bij dit examen horen een uitwerkbijlage en een tekstboekje. Beantwoord alle vragen en maak de samenvattingsopdracht in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 33 vragen en een samenvattingsopdracht. Voor dit exam

7 pagina's
Thumbnail VMBO KB Engels, 2004 tijdvak 1

PDFVMBO KBOpgaven examen Engels, 2004, tijdvak 1

Examenopgaven VMBO-KB 2004 tijdvak 1 woensdag 2 juni 13.30 – 15.30 uur ENGELS CSE KB ENGELS VBO-MAVO-C Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 39 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 42 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 400009-1-630-515o

20 pagina's
Thumbnail VBO C Engels, 2004 tijdvak 1

PDFVBO COpgaven examen Engels, 2004, tijdvak 1

Examenopgaven VMBO-KB 2004 tijdvak 1 woensdag 2 juni 13.30 – 15.30 uur ENGELS CSE KB ENGELS VBO-MAVO-C Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 39 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 42 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 400009-1-630-515o

20 pagina's
Thumbnail MAVO C Engels, 2004 tijdvak 1

PDFMAVO COpgaven examen Engels, 2004, tijdvak 1

Examenopgaven VMBO-KB 2004 tijdvak 1 woensdag 2 juni 13.30 – 15.30 uur ENGELS CSE KB ENGELS VBO-MAVO-C Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 39 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 42 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 400009-1-630-515o

20 pagina's
Thumbnail HAVO geschiedenis, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOErratum examen geschiedenis, 2004, tijdvak 1

geschiedenis Aanvulling Centraal examen havo 2004 Tijdvak 1 Correctievoorschrift Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo Bij het centraal examen geschiedenis havo Op pagina 5, bij vraag 9, moet altijd 1 punt worden toegekend, ongeacht of in het gegeven antwoord woordvoerder C (‘een lid van de plaatselijke afdeling van de NVSH’) wel of niet g

1 pagina
Thumbnail HAVO geschiedenis, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOBijlage examen geschiedenis, 2004, tijdvak 1

Examen HAVO geschiedenis Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 Dinsdag 25 mei 9.00 – 12.00 uur 04 Bronnenboekje 400015-1-10b Begin Nederlanders en hun gezagsdragers 1950-1990: verzuiling, polarisatie en herwonnen consensus bron 1 Een prent van L.J. Jordaan over het Bisschoppelijk Mandement van 1954 Toelichting: Op de kleding van de kinderen staat (van

6 pagina's
Thumbnail HAVO geschiedenis, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOCorrectievoorschrift examen geschiedenis, 2004, tijdvak 1

Correctievoorschrift HAVO geschiedenis Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 04 inzenden scores Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. Zend de gegevens uiterlijk op 2 juni naar de Citogroep. 400015-1-10c Begin Het correctievoorschrift bestaat uit:

11 pagina's
Thumbnail HAVO geschiedenis, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOOpgaven examen geschiedenis, 2004, tijdvak 1

Examen HAVO geschiedenis Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 Dinsdag 25 mei 9.00 – 12.00 uur 04 Vragenboekje Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld twe

6 pagina's

www.examenapp.nl | www.examendisk.nl | www.eindexamens.nu | www.examenprogramma.nl | www.samenvattingen.nl