Thumbnail HAVO wiskunde B1,2, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOOpgaven examen wiskunde B1,2, 2004, tijdvak 1

Examen HAVO wiskunde B1,2 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 Donderdag 3 juni 13.30 – 16.30 uur 04 Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening vereist is, worden aan het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening ontbreekt. Voor dit examen zijn maximaal 82 punten te behalen; het examen bestaat uit 21 vrage

9 pagina's
Thumbnail HAVO wiskunde B1,2, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOErratum examen wiskunde B1,2, 2004, tijdvak 1

wiskunde B1,2 Erratumblad Centraal examen havo 2004 Tijdvak 1 Uitwerkbijlage Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo Bij het centraal examen wiskunde B1,2 havo op donderdag 3 juni aanvang 13.30 uur moeten de kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze mededeling moet bij het begin van de zitting worden voorgelezen en/of aan de kandidaten w

1 pagina
Thumbnail HAVO wiskunde B1,2, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOUitwerkbijlage examen wiskunde B1,2, 2004, tijdvak 1

HERZIENE VERSIE Uitwerkbijlage bij de vragen 7 en 9 wiskunde B1,2 Examen HAVO 2004 Tijdvak 1 Donderdag 3 juni 13.30 – 16.30 uur Examennummer Naam Vraag 7 yP 60 (cm) 40 20 0 -20 2 4 6 8 10 12 t (sec) -40 -60 Vraag 9 A B 400024-E-14u1-HA Lees verder

1 pagina
Thumbnail VMBO GLTL Nederlands, 2004 tijdvak 1

PDFVMBO GLTLOpgaven examen Nederlands, 2004, tijdvak 1

Examenopgaven VMBO-GL en TL 2004 tijdvak 1 dinsdag 25 mei 13.30 – 15.30 uur NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID CSE GL EN TL NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID VBO-MAVO-D Bij dit examen horen een uitwerkbijlage en een tekstboekje. Beantwoord alle vragen en maak de samenvattingsopdracht in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 33 vragen en een samenvattingsopdracht. Voor dit exam

7 pagina's
Thumbnail MAVO D Nederlands, 2004 tijdvak 1

PDFMAVO DOpgaven examen Nederlands, 2004, tijdvak 1

Examenopgaven VMBO-GL en TL 2004 tijdvak 1 dinsdag 25 mei 13.30 – 15.30 uur NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID CSE GL EN TL NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID VBO-MAVO-D Bij dit examen horen een uitwerkbijlage en een tekstboekje. Beantwoord alle vragen en maak de samenvattingsopdracht in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 33 vragen en een samenvattingsopdracht. Voor dit exam

7 pagina's
Thumbnail VBO D Nederlands, 2004 tijdvak 1

PDFVBO DOpgaven examen Nederlands, 2004, tijdvak 1

Examenopgaven VMBO-GL en TL 2004 tijdvak 1 dinsdag 25 mei 13.30 – 15.30 uur NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID CSE GL EN TL NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID VBO-MAVO-D Bij dit examen horen een uitwerkbijlage en een tekstboekje. Beantwoord alle vragen en maak de samenvattingsopdracht in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 33 vragen en een samenvattingsopdracht. Voor dit exam

7 pagina's
Thumbnail VMBO GLTL Nederlands, 2004 tijdvak 1

PDFVMBO GLTLUitwerkbijlage examen Nederlands, 2004, tijdvak 1

Uitwerkbijlage VMBO-GL en TL 2004 tijdvak 1 NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID CSE GL EN TL NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID VBO-MAVO-D Naam kandidaat _________________________________ Kandidaatnummer ________________ Beantwoord alle vragen en maak de samenvattingsopdracht in deze uitwerkbijlage. VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 400009-1-570-502u Meerkeuze: omci

4 pagina's
Thumbnail MAVO D Nederlands, 2004 tijdvak 1

PDFMAVO DUitwerkbijlage examen Nederlands, 2004, tijdvak 1

Uitwerkbijlage VMBO-GL en TL 2004 tijdvak 1 NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID CSE GL EN TL NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID VBO-MAVO-D Naam kandidaat _________________________________ Kandidaatnummer ________________ Beantwoord alle vragen en maak de samenvattingsopdracht in deze uitwerkbijlage. VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 400009-1-570-502u Meerkeuze: omci

4 pagina's
Thumbnail VBO D Nederlands, 2004 tijdvak 1

PDFVBO DUitwerkbijlage examen Nederlands, 2004, tijdvak 1

Uitwerkbijlage VMBO-GL en TL 2004 tijdvak 1 NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID CSE GL EN TL NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID VBO-MAVO-D Naam kandidaat _________________________________ Kandidaatnummer ________________ Beantwoord alle vragen en maak de samenvattingsopdracht in deze uitwerkbijlage. VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 400009-1-570-502u Meerkeuze: omci

4 pagina's
Thumbnail VMBO GLTL Nederlands, 2004 tijdvak 1

PDFVMBO GLTLOpgaven examen Nederlands, 2004, tijdvak 1

Examenopgaven VMBO-GL en TL 2004 tijdvak 1 woensdag 2 juni 9.00 – 11.00 uur 9.00 - NEDERLANDS SCHRIJFVAARDIGHEID CSE GL EN TL Bij dit examen horen een uitwerkbijlage en een bijlage. Dit examen bestaat uit 4 opdrachten. Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen. Voor elk opdrachtnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. Daarnaast kunnen 13 p

3 pagina's

www.examenapp.nl | www.examendisk.nl | www.eindexamens.nu | www.examenprogramma.nl | www.samenvattingen.nl