Thumbnail HAVO wiskunde B1,2, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOErratum examen wiskunde B1,2, 2004, tijdvak 1

wiskunde B1,2 Erratumblad Centraal examen havo 2004 Tijdvak 1 Correctievoorschrift Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo Bij het centraal examen wiskunde B1,2 havo Op pagina 4 bij vraag 4 hoeven voor het antwoord k ≥ 0,116 geen punten te worden afgetrokken. N.B. Deze gegevens onmiddellijk na afloop van de zitting aan de correctoren wiskunde

1 pagina
Thumbnail HAVO wiskunde B1,2, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOCorrectievoorschrift examen wiskunde B1,2, 2004, tijdvak 1

Correctievoorschrift HAVO wiskunde B1,2 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 04 inzenden scores Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. Zend de gegevens uiterlijk op 9 juni naar de Citogroep. 400015-1-14c Begin Het correctievoorschrift bestaat uit

9 pagina's
Thumbnail HAVO wiskunde B1,2, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOOpgaven examen wiskunde B1,2, 2004, tijdvak 1

Examen HAVO wiskunde B1,2 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 Donderdag 3 juni 13.30 – 16.30 uur 04 Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening vereist is, worden aan het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening ontbreekt. Voor dit examen zijn maximaal 82 punten te behalen; het examen bestaat uit 21 vrage

9 pagina's
Thumbnail HAVO wiskunde B1,2, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOErratum examen wiskunde B1,2, 2004, tijdvak 1

wiskunde B1,2 Erratumblad Centraal examen havo 2004 Tijdvak 1 Uitwerkbijlage Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo Bij het centraal examen wiskunde B1,2 havo op donderdag 3 juni aanvang 13.30 uur moeten de kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze mededeling moet bij het begin van de zitting worden voorgelezen en/of aan de kandidaten w

1 pagina
Thumbnail HAVO wiskunde B1,2, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOUitwerkbijlage examen wiskunde B1,2, 2004, tijdvak 1

HERZIENE VERSIE Uitwerkbijlage bij de vragen 7 en 9 wiskunde B1,2 Examen HAVO 2004 Tijdvak 1 Donderdag 3 juni 13.30 – 16.30 uur Examennummer Naam Vraag 7 yP 60 (cm) 40 20 0 -20 2 4 6 8 10 12 t (sec) -40 -60 Vraag 9 A B 400024-E-14u1-HA Lees verder

1 pagina
Thumbnail HAVO wiskunde B1,2, 2004 tijdvak 2

PDFHAVOCorrectievoorschrift examen wiskunde B1,2, 2004, tijdvak 2

Correctievoorschrift HAVO wiskunde B1,2 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 2 04 inzenden scores Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. Zend de gegevens uiterlijk op 25 juni naar de Citogroep. 400036-2-14c Begin Het correctievoorschrift bestaat ui

8 pagina's
Thumbnail HAVO wiskunde B1,2, 2004 tijdvak 2

PDFHAVOOpgaven examen wiskunde B1,2, 2004, tijdvak 2

Examen HAVO wiskunde B1,2 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 2 Woensdag 23 juni 13.30 – 16.30 uur 04 Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening vereist is, worden aan het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening ontbreekt. Voor dit examen zijn maximaal 82 punten te behalen; het examen bestaat uit 19 vrage

8 pagina's
Thumbnail HAVO wiskunde B1,2, 2004 tijdvak 2

PDFHAVOUitwerkbijlage examen wiskunde B1,2, 2004, tijdvak 2

Uitwerkbijlage bij de vragen 13 en 15 wiskunde B1,2 Examen HAVO 2004 Tijdvak 2 Woensdag 23 juni 13.30 – 16.30 uur Examennummer Naam Vraag 13 C D 5 4 B α A Vraag 15 1000 luchtdruk (mbar) 800 600 400 200 0 0 5 10 15 20 hoogte boven zeeniveau (km) 400036-2-14u

1 pagina
Thumbnail HAVO wiskunde B1,2, 2003 tijdvak 1

PDFHAVOOpgaven examen wiskunde B1,2, 2003, tijdvak 1

Examen HAVO Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 Dinsdag 20 mei 13.30 – 16.30 uur 03 Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening vereist is, worden aan het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening ontbreekt. Voor dit examen zijn maximaal 86 punten te behalen; het examen bestaat

5 pagina's
Thumbnail HAVO wiskunde B1,2, 2003 tijdvak 1

PDFHAVOUitwerkbijlage examen wiskunde B1,2, 2003, tijdvak 1

Bijlage bij de vraag 2 Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Examen HAVO 2003 Tijdvak 1 Dinsdag 20 mei 13.30 – 16.30 uur Examennummer Naam Vraag 2 F A B 300011 18A Lees verder Begin

1 pagina

www.examenapp.nl | www.examendisk.nl | www.eindexamens.nu | www.examenprogramma.nl | www.samenvattingen.nl