Thumbnail HAVO Nederlands, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOOpgaven examen Nederlands, 2004, tijdvak 1

Examen HAVO Nederlands Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 Vrijdag 28 mei 9.00 – 12.00 uur 04 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen; het examen bestaat uit 23 vragen en een samenvattingsopdracht. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen worden. Geef niet meer antwoorden (zinnen, red

5 pagina's
Thumbnail HAVO Nederlands, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOTekstboekje examen Nederlands, 2004, tijdvak 1

Examen HAVO Nederlands Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 Vrijdag 28 mei 9.00 – 12.00 uur 04 Tekstboekje 400015-1-1t Begin Tekst 1 Gezin in de tang 1 5 10 15 2 20 25 30 35 40 45 3 50 55 Een jong gezin in de jaren vijftig, zondagmiddag in de bus. De onlangs overleden auteur F.B. Hotz beschreef het tafereel in Een verschil van touché: â

6 pagina's
Thumbnail VMBO GLTL Nederlands, 2004 tijdvak 1

PDFVMBO GLTLTekstboekje examen Nederlands, 2004, tijdvak 1

Tekstboekje VMBO-GL en TL 2004 tijdvak 1 dinsdag 25 mei 13.30 – 15.30 uur NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID CSE GL EN TL NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID VBO-MAVO-D 400009-1-570-502t TEKST 1 STEEDS MEER JONGEREN VATBAAR VOOR ZIEKTE VAN KORSAKOV 1 5 2 10 15 20 3 25 30 35 4 40 45 50 Eén kratje bier per week, laat staan per dag, is héél gevaarlijk volgens prof. dr.

10 pagina's
Thumbnail MAVO D Nederlands, 2004 tijdvak 1

PDFMAVO DTekstboekje examen Nederlands, 2004, tijdvak 1

Tekstboekje VMBO-GL en TL 2004 tijdvak 1 dinsdag 25 mei 13.30 – 15.30 uur NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID CSE GL EN TL NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID VBO-MAVO-D 400009-1-570-502t TEKST 1 STEEDS MEER JONGEREN VATBAAR VOOR ZIEKTE VAN KORSAKOV 1 5 2 10 15 20 3 25 30 35 4 40 45 50 Eén kratje bier per week, laat staan per dag, is héél gevaarlijk volgens prof. dr.

10 pagina's
Thumbnail VBO D Nederlands, 2004 tijdvak 1

PDFVBO DTekstboekje examen Nederlands, 2004, tijdvak 1

Tekstboekje VMBO-GL en TL 2004 tijdvak 1 dinsdag 25 mei 13.30 – 15.30 uur NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID CSE GL EN TL NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID VBO-MAVO-D 400009-1-570-502t TEKST 1 STEEDS MEER JONGEREN VATBAAR VOOR ZIEKTE VAN KORSAKOV 1 5 2 10 15 20 3 25 30 35 4 40 45 50 Eén kratje bier per week, laat staan per dag, is héél gevaarlijk volgens prof. dr.

10 pagina's
Thumbnail VMBO GLTL Nederlands, 2004 tijdvak 1

PDFVMBO GLTLBijlage examen Nederlands, 2004, tijdvak 1

Bijlage VMBO-GL en TL 2004 tijdvak 1 NEDERLANDS SCHRIJFVAARDIGHEID CSE GL EN TL 400009-1-571b BRON 1 Leerling biedt luisterend oor Het Spectrum College in Utrecht heeft sinds het begin van dit jaar vertrouwensleerlingen, bij wie leerlingen kunnen aankloppen met problemen. Eén van hen is Sadia Bourich (14). Ze zit in de tweede klas van het vmbo. De Maarssense locatie

5 pagina's
Thumbnail HAVO Engels, 2004 tijdvak 2

PDFHAVOCorrectievoorschrift examen Engels, 2004, tijdvak 2

Correctievoorschrift HAVO Engels Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 2 04 inzenden scores Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. Zend de gegevens uiterlijk op 25 juni naar de Citogroep. 400036-2-5c Begin Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Reg

6 pagina's
Thumbnail HAVO filosofie, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOOpgaven examen filosofie, 2004, tijdvak 1

Examen HAVO filosofie Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 Dinsdag 1 juni 9.00 – 12.00 uur 04 Als bij een vraag een verklaring, uitleg of argumentatie gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of argumentatie ontbreekt. Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er bijvo

6 pagina's
Thumbnail HAVO geschiedenis, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOBijlage examen geschiedenis, 2004, tijdvak 1

Examen HAVO geschiedenis Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 Dinsdag 25 mei 9.00 – 12.00 uur 04 Bronnenboekje 400015-1-10b Begin Nederlanders en hun gezagsdragers 1950-1990: verzuiling, polarisatie en herwonnen consensus bron 1 Een prent van L.J. Jordaan over het Bisschoppelijk Mandement van 1954 Toelichting: Op de kleding van de kinderen staat (van

6 pagina's
Thumbnail HAVO geschiedenis, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOCorrectievoorschrift examen geschiedenis, 2004, tijdvak 1

Correctievoorschrift HAVO geschiedenis Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 04 inzenden scores Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. Zend de gegevens uiterlijk op 2 juni naar de Citogroep. 400015-1-10c Begin Het correctievoorschrift bestaat uit:

11 pagina's

www.examenapp.nl | www.examendisk.nl | www.eindexamens.nu | www.examenprogramma.nl | www.samenvattingen.nl