Thumbnail HAVO wiskunde B1,2, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOErratum examen wiskunde B1,2, 2004, tijdvak 1

wiskunde B1,2 Erratumblad Centraal examen havo 2004 Tijdvak 1 Correctievoorschrift Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo Bij het centraal examen wiskunde B1,2 havo Op pagina 4 bij vraag 4 hoeven voor het antwoord k ≥ 0,116 geen punten te worden afgetrokken. N.B. Deze gegevens onmiddellijk na afloop van de zitting aan de correctoren wiskunde

1 pagina
Thumbnail HAVO wiskunde B1,2, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOCorrectievoorschrift examen wiskunde B1,2, 2004, tijdvak 1

Correctievoorschrift HAVO wiskunde B1,2 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 04 inzenden scores Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. Zend de gegevens uiterlijk op 9 juni naar de Citogroep. 400015-1-14c Begin Het correctievoorschrift bestaat uit

9 pagina's
Thumbnail HAVO wiskunde B1,2, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOOpgaven examen wiskunde B1,2, 2004, tijdvak 1

Examen HAVO wiskunde B1,2 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 Donderdag 3 juni 13.30 – 16.30 uur 04 Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening vereist is, worden aan het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening ontbreekt. Voor dit examen zijn maximaal 82 punten te behalen; het examen bestaat uit 21 vrage

9 pagina's
Thumbnail HAVO wiskunde B1,2, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOErratum examen wiskunde B1,2, 2004, tijdvak 1

wiskunde B1,2 Erratumblad Centraal examen havo 2004 Tijdvak 1 Uitwerkbijlage Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo Bij het centraal examen wiskunde B1,2 havo op donderdag 3 juni aanvang 13.30 uur moeten de kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze mededeling moet bij het begin van de zitting worden voorgelezen en/of aan de kandidaten w

1 pagina
Thumbnail HAVO wiskunde B1,2, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOUitwerkbijlage examen wiskunde B1,2, 2004, tijdvak 1

HERZIENE VERSIE Uitwerkbijlage bij de vragen 7 en 9 wiskunde B1,2 Examen HAVO 2004 Tijdvak 1 Donderdag 3 juni 13.30 – 16.30 uur Examennummer Naam Vraag 7 yP 60 (cm) 40 20 0 -20 2 4 6 8 10 12 t (sec) -40 -60 Vraag 9 A B 400024-E-14u1-HA Lees verder

1 pagina
Thumbnail VMBO GLTL Duits, 2004 tijdvak 2

PDFVMBO GLTLOpgaven examen Duits, 2004, tijdvak 2

Examenopgaven VMBO-GL en TL 2004 tijdvak 2 woensdag 23 juni 9.00 – 11.00 uur DUITS CSE GL EN TL DUITS VBO-MAVO-D Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 43 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 400030-2

17 pagina's
Thumbnail MAVO D Duits, 2004 tijdvak 2

PDFMAVO DOpgaven examen Duits, 2004, tijdvak 2

Examenopgaven VMBO-GL en TL 2004 tijdvak 2 woensdag 23 juni 9.00 – 11.00 uur DUITS CSE GL EN TL DUITS VBO-MAVO-D Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 43 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 400030-2

17 pagina's
Thumbnail VBO D Duits, 2004 tijdvak 2

PDFVBO DOpgaven examen Duits, 2004, tijdvak 2

Examenopgaven VMBO-GL en TL 2004 tijdvak 2 woensdag 23 juni 9.00 – 11.00 uur DUITS CSE GL EN TL DUITS VBO-MAVO-D Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 43 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 400030-2

17 pagina's
Thumbnail HAVO wiskunde A1,2, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOErratum examen wiskunde A1,2, 2004, tijdvak 1

wiskunde A1,2 Aanvulling Centraal examen havo 2004 Tijdvak 1 GROOTSCHRIFT Correctievoorschrift Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo Bij het centraal examen wiskunde A1,2 GROOTSCHRIFT havo Op pagina 4, bij vraag 3, moeten altijd 5 punten worden toegekend, ongeacht of er wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven antwoord. Ik ver

1 pagina
Thumbnail HAVO wiskunde A1,2, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOCorrectievoorschrift examen wiskunde A1,2, 2004, tijdvak 1

Correctievoorschrift HAVO wiskunde A1,2 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 04 inzenden scores Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. Zend de gegevens uiterlijk op 2 juni naar de Citogroep. 400015-1-12c Begin Het correctievoorschrift bestaat uit

7 pagina's

www.examenapp.nl | www.examendisk.nl | www.eindexamens.nu | www.examenprogramma.nl | www.samenvattingen.nl