Thumbnail HAVO aardrijkskunde, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOErratum examen aardrijkskunde, 2004, tijdvak 1

aardrijkskunde Aanvulling Centraal examen havo 2004 Tijdvak 1 Correctievoorschrift Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo Bij het centraal examen aardrijkskunde havo Op pagina 4 bij vraag 5 is het juiste antwoord: 5 Maximumscore 5 B: 1975-1989 of 1975-1990 C: 1989-2000 of 1990-2000 • Alleen indien bij B én C 1989 of 1990 is ingevuld • E:

1 pagina
Thumbnail HAVO aardrijkskunde, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOErratum examen aardrijkskunde, 2004, tijdvak 1

aardrijkskunde Aanvulling Centraal examen havo 2004 Tijdvak 1 Correctievoorschrift Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo Bij het centraal examen aardrijkskunde havo In vervolg op de aanvulling op het correctievoorschrift van 3 juni j.l. deel ik u het volgende mee. Op pagina 5, bij vraag 11, moeten altijd 2 punten worden toegekend, ongeacht of

1 pagina
Thumbnail HAVO wiskunde B1,2, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOErratum examen wiskunde B1,2, 2004, tijdvak 1

wiskunde B1,2 Erratumblad Centraal examen havo 2004 Tijdvak 1 Correctievoorschrift Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo Bij het centraal examen wiskunde B1,2 havo Op pagina 4 bij vraag 4 hoeven voor het antwoord k ≥ 0,116 geen punten te worden afgetrokken. N.B. Deze gegevens onmiddellijk na afloop van de zitting aan de correctoren wiskunde

1 pagina
Thumbnail HAVO wiskunde B1,2, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOErratum examen wiskunde B1,2, 2004, tijdvak 1

wiskunde B1,2 Erratumblad Centraal examen havo 2004 Tijdvak 1 Uitwerkbijlage Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo Bij het centraal examen wiskunde B1,2 havo op donderdag 3 juni aanvang 13.30 uur moeten de kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze mededeling moet bij het begin van de zitting worden voorgelezen en/of aan de kandidaten w

1 pagina
Thumbnail VMBO GLTL Nederlands, 2004 tijdvak 1

PDFVMBO GLTLBijlage examen Nederlands, 2004, tijdvak 1

Bijlage VMBO-GL en TL 2004 tijdvak 1 NEDERLANDS SCHRIJFVAARDIGHEID CSE GL EN TL 400009-1-571b BRON 1 Leerling biedt luisterend oor Het Spectrum College in Utrecht heeft sinds het begin van dit jaar vertrouwensleerlingen, bij wie leerlingen kunnen aankloppen met problemen. Eén van hen is Sadia Bourich (14). Ze zit in de tweede klas van het vmbo. De Maarssense locatie

5 pagina's
Thumbnail HAVO Frans 1,2, 2004 tijdvak 2

PDFHAVOErratum examen Frans 1,2, 2004, tijdvak 2

Frans 1,2 Erratumblad Centraal examen havo 2004 Tijdvak 2 Correctievoorschrift Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo Bij het centraal examen Frans 1,2 havo Op pagina 5, bij vraag 33, moeten beide elementen in het antwoord worden vermeld. N.B. Deze gegevens onmiddellijk na afloop van de zitting aan de correctoren Frans 1,2 havo ter hand stelle

1 pagina
Thumbnail HAVO biologie, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOErratum examen biologie, 2004, tijdvak 1

biologie Aanvulling Centraal examen havo 2004 Tijdvak 1 Correctievoorschrift Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo Bij het centraal examen biologie havo Op pagina 5, bij vraag 14, moeten altijd 2 punten worden toegekend, ongeacht of er wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven antwoord. Ik verzoek u dit bericht door te geven aan

1 pagina
Thumbnail HAVO biologie, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOErratum examen biologie, 2004, tijdvak 1

biologie Erratumblad Centraal examen havo 2004 Tijdvak 1 Opgaven Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo Bij het centraal examen biologie havo op woensdag 2 juni, aanvang 13.30 uur moeten de kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze mededeling moet bij het begin van de zitting worden voorgelezen en/of aan de kandidaten worden uitgereikt.

1 pagina
Thumbnail VMBO GLTL Duits, 2004 tijdvak 1

PDFVMBO GLTLErratum examen Duits, 2004, tijdvak 1

ERRATUMBLAD DUITS GL EN TL EN DUITS VBO-MAVO-D Centraal examen vmbo Tijdvak 1 Correctievoorschrift 2004-1 Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo, Ik deel u mee dat in het u toegezonden correctievoorschrift van het centraal examen Duits CSE GL en TL en Duits VBO-MAVO-D vmbo de volgende wijziging dient te worden aangebracht: Op pagina 4, bij vraag

1 pagina
Thumbnail MAVO D Duits, 2004 tijdvak 1

PDFMAVO DErratum examen Duits, 2004, tijdvak 1

ERRATUMBLAD DUITS GL EN TL EN DUITS VBO-MAVO-D Centraal examen vmbo Tijdvak 1 Correctievoorschrift 2004-1 Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo, Ik deel u mee dat in het u toegezonden correctievoorschrift van het centraal examen Duits CSE GL en TL en Duits VBO-MAVO-D vmbo de volgende wijziging dient te worden aangebracht: Op pagina 4, bij vraag

1 pagina

www.examenapp.nl | www.examendisk.nl | www.eindexamens.nu | www.examenprogramma.nl | www.samenvattingen.nl