Thumbnail HAVO aardrijkskunde, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOErratum examen aardrijkskunde, 2004, tijdvak 1

aardrijkskunde Aanvulling Centraal examen havo 2004 Tijdvak 1 Correctievoorschrift Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo Bij het centraal examen aardrijkskunde havo Op pagina 4 bij vraag 5 is het juiste antwoord: 5 Maximumscore 5 B: 1975-1989 of 1975-1990 C: 1989-2000 of 1990-2000 • Alleen indien bij B én C 1989 of 1990 is ingevuld • E:

1 pagina
Thumbnail HAVO aardrijkskunde, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOCorrectievoorschrift examen aardrijkskunde, 2004, tijdvak 1

Correctievoorschrift HAVO aardrijkskunde Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 04 inzenden scores Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. Zend de gegevens uiterlijk op 9 juni naar de Citogroep. 400015-1-11c Begin Het correctievoorschrift bestaat ui

7 pagina's
Thumbnail HAVO aardrijkskunde, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOOpgaven examen aardrijkskunde, 2004, tijdvak 1

Examen HAVO aardrijkskunde Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 Donderdag 3 juni 9.00 – 11.30 uur 04 Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening ontbreekt. Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te behalen; het examen bestaat uit 32 v

11 pagina's
Thumbnail HAVO aardrijkskunde, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOErratum examen aardrijkskunde, 2004, tijdvak 1

aardrijkskunde Aanvulling Centraal examen havo 2004 Tijdvak 1 Correctievoorschrift Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo Bij het centraal examen aardrijkskunde havo In vervolg op de aanvulling op het correctievoorschrift van 3 juni j.l. deel ik u het volgende mee. Op pagina 5, bij vraag 11, moeten altijd 2 punten worden toegekend, ongeacht of

1 pagina
Thumbnail HAVO aardrijkskunde, 2004 tijdvak 2

PDFHAVOCorrectievoorschrift examen aardrijkskunde, 2004, tijdvak 2

Correctievoorschrift HAVO aardrijkskunde Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 2 04 inzenden scores Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. Zend de gegevens uiterlijk op 25 juni naar de Citogroep. 400036-2-11c Begin Het correctievoorschrift bestaat u

7 pagina's
Thumbnail HAVO aardrijkskunde, 2004 tijdvak 2

PDFHAVOOpgaven examen aardrijkskunde, 2004, tijdvak 2

Examen HAVO aardrijkskunde Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 2 Woensdag 23 juni 9.00 – 11.30 uur 04 Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening ontbreekt. Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te behalen; het examen bestaat uit 34 v

13 pagina's
Thumbnail HAVO aardrijkskunde, 2005 tijdvak 1

PDFHAVOCorrectievoorschrift examen aardrijkskunde, 2005, tijdvak 1

Correctievoorschrift HAVO aardrijkskunde Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 05 Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 Regels voor de beoordeling Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.

6 pagina's
Thumbnail HAVO aardrijkskunde, 2005 tijdvak 1

PDFHAVOOpgaven examen aardrijkskunde, 2005, tijdvak 1

Examen HAVO aardrijkskunde Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 Woensdag 25 mei 9.00 – 11.30 uur 05 Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening ontbreekt. Voor dit examen zijn maximaal 52 punten te behalen; het examen bestaat uit 31 vr

15 pagina's
Thumbnail HAVO aardrijkskunde, 2005 tijdvak 1

PDFHAVONormeringstabel t.b.v. bepalen norm examen aardrijkskunde, 2005, tijdvak 1

pagina
Thumbnail HAVO aardrijkskunde, 2005 tijdvak 2

PDFHAVOCorrectievoorschrift examen aardrijkskunde, 2005, tijdvak 2

Correctievoorschrift HAVO aardrijkskunde Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 2 05 Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 Regels voor de beoordeling Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.

6 pagina's

www.examenapp.nl | www.examendisk.nl | www.eindexamens.nu | www.examenprogramma.nl | www.samenvattingen.nl