Thumbnail HAVO aardrijkskunde, 2005 tijdvak 1

PDFHAVOCorrectievoorschrift examen aardrijkskunde, 2005, tijdvak 1

Correctievoorschrift HAVO aardrijkskunde Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 05 Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 Regels voor de beoordeling Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.

6 pagina's
Thumbnail HAVO aardrijkskunde, 2005 tijdvak 1

PDFHAVOOpgaven examen aardrijkskunde, 2005, tijdvak 1

Examen HAVO aardrijkskunde Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 Woensdag 25 mei 9.00 – 11.30 uur 05 Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening ontbreekt. Voor dit examen zijn maximaal 52 punten te behalen; het examen bestaat uit 31 vr

15 pagina's
Thumbnail HAVO aardrijkskunde, 2005 tijdvak 1

PDFHAVONormeringstabel t.b.v. bepalen norm examen aardrijkskunde, 2005, tijdvak 1

pagina
Thumbnail HAVO aardrijkskunde, 2005 tijdvak 1

PDFHAVOCorrectievoorschrift examen aardrijkskunde, 2005, tijdvak 1

Correctievoorschrift HAVO - Compex aardrijkskunde Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 05 Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 Regels voor de beoordeling Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het Eindexamenbesluit

7 pagina's
Thumbnail HAVO aardrijkskunde, 2005 tijdvak 1

PDFHAVOOpgaven examen aardrijkskunde, 2005, tijdvak 1

Examen HAVO - Compex aardrijkskunde Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 Woensdag 25 mei totale examentijd 2,5 uur 05 Vragen 1 tot en met 20 In dit deel staan de vragen waarbij de computer niet wordt gebruikt. Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uit

11 pagina's
Thumbnail HAVO aardrijkskunde, 2005 tijdvak 1

PDFHAVOOpgaven examen aardrijkskunde, 2005, tijdvak 1

Examen HAVO - Compex aardrijkskunde Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 Woensdag 25 mei totale examentijd 2,5 uur 05 Vragen 21 tot en met 29 In dit deel staan de vragen waarbij de computer wordt gebruikt. Voor dit deel van het examen zijn maximaal 17 punten te behalen; het gehele examen bestaat uit 29 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punt

4 pagina's
Thumbnail HAVO aardrijkskunde, 2005 tijdvak 1

PDFHAVONormeringstabel t.b.v. bepalen norm examen aardrijkskunde, 2005, tijdvak 1

pagina
Thumbnail HAVO aardrijkskunde, 2005 tijdvak 1

PDFHAVOCorrectievoorschrift examen aardrijkskunde, 2005, tijdvak 1

Correctievoorschrift HAVO - Compex aardrijkskunde Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 05 Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 Regels voor de beoordeling Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het Eindexamenbesluit

7 pagina's
Thumbnail HAVO aardrijkskunde, 2005 tijdvak 1

PDFHAVOOpgaven examen aardrijkskunde, 2005, tijdvak 1

Examen HAVO - Compex aardrijkskunde Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 Woensdag 25 mei totale examentijd 2,5 uur 05 Vragen 1 tot en met 20 In dit deel staan de vragen waarbij de computer niet wordt gebruikt. Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uit

11 pagina's
Thumbnail HAVO aardrijkskunde, 2005 tijdvak 1

PDFHAVOOpgaven examen aardrijkskunde, 2005, tijdvak 1

Examen HAVO - Compex aardrijkskunde Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 Woensdag 25 mei totale examentijd 2,5 uur 05 Vragen 21 tot en met 29 In dit deel staan de vragen waarbij de computer wordt gebruikt. Voor dit deel van het examen zijn maximaal 17 punten te behalen; het gehele examen bestaat uit 29 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punt

4 pagina's

www.examenapp.nl | www.examendisk.nl | www.eindexamens.nu | www.examenprogramma.nl | www.samenvattingen.nl