Thumbnail VMBO BB aardrijkskunde, 2002 tijdvak 1

PDFVMBO BBCorrectievoorschrift examen aardrijkskunde, 2002, tijdvak 1

Correctievoorschrift VMBO-VBO 2002 dinsdag 21 mei 09.00-10.30 uur AARDRIJKSKUNDE BB VMBO BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG AARDRIJKSKUNDE EXAMEN BUREAU VBO B-EXAMEN inzenden scores Vul de scores van de kandidaten van uw school in op de optisch leesbare formulieren. Zend die formulieren uiterlijk maandag 27 mei naar de Citogroep. 200002-105c Het 1. 2. 3. 4. correctievoor

8 pagina's
Thumbnail HAVO Engels, 2006 tijdvak 1

PDFHAVOTekstboekje examen Engels, 2006, tijdvak 1

Examen HAVO Engels Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 Donderdag 1 juni 13.30 – 16.00 uur 06 Tekstboekje 600023-1-41t Begin Tekst 1 I had to include… I HAD to include this picture of United Airlines flight 7682 from Dulles International Airport, Washington DC to LaGuardia in NYC, sent in by a reader who survived the collision. As the plane reached

14 pagina's
Thumbnail HAVO OS geschiedenis, 2000 tijdvak 1

PDFHAVO OSOpgaven examen geschiedenis, 2000, tijdvak 1

■■ ■■ Geschiedenis en staatsinrichting oude en nieuwe stijl Examen HAVO en VHBO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Vooropleiding Hoger Beroeps Onderwijs 20 HAVO Tijdvak 1 VHBO Tijdvak 2 Vrijdag 19 mei 9.00 – 12.00 uur 00 Vragenboekje Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring

5 pagina's
Thumbnail HAVO geschiedenis, 2000 tijdvak 1

PDFHAVOOpgaven examen geschiedenis, 2000, tijdvak 1

■■ ■■ Geschiedenis en staatsinrichting oude en nieuwe stijl Examen HAVO en VHBO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Vooropleiding Hoger Beroeps Onderwijs 20 HAVO Tijdvak 1 VHBO Tijdvak 2 Vrijdag 19 mei 9.00 – 12.00 uur 00 Vragenboekje Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring

5 pagina's
Thumbnail VHBO geschiedenis en staatsinrichting, 2000 tijdvak 1

PDFVHBOOpgaven examen geschiedenis en staatsinrichting, 2000, tijdvak 1

■■ ■■ Geschiedenis en staatsinrichting oude en nieuwe stijl Examen HAVO en VHBO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Vooropleiding Hoger Beroeps Onderwijs 20 HAVO Tijdvak 1 VHBO Tijdvak 2 Vrijdag 19 mei 9.00 – 12.00 uur 00 Vragenboekje Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring

5 pagina's
Thumbnail VWO filosofie, 2002 tijdvak 1

PDFVWOOpgaven examen filosofie, 2002, tijdvak 1

Examen VWO Filosofie (nieuwe stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 20 Tijdvak 1 Dinsdag 28 mei 9.00 –12.00 uur 02 Als bij een vraag een verklaring, uitleg of argumentatie gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of argumentatie ontbreekt. Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er wor

5 pagina's
Thumbnail VWO Engels, 2001 tijdvak 1

PDFVWOTekstboekje examen Engels, 2001, tijdvak 1

■■ ■■ Engels (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 20 Tijdvak 1 Woensdag 23 mei 13.30 – 16.00 uur 01 Tekstboekje 100015 14A Begin ■■ ■■ Tekst 1 ‘The Observer’, May 31, 1998 100015 14A 2 Lees verder ■■ ■■ Tekst 2 T $1 BILLION-APIECE KH-12 the Pentagon has in orbit are like Hubble space telescopes

15 pagina's
Thumbnail VBO C biologie, 2000 tijdvak 2

PDFVBO COpgaven examen biologie, 2000, tijdvak 2

■■ ■■ Biologie Examen VBO-MAVO-C Voorbereidend Beroeps Onderwijs Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 – 15.30 uur 00 Als bij een open vraag een verklaring, uitleg of berekening wordt gevraagd, worden aan het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening ontbreekt. Dit examen bestaat ui

13 pagina's
Thumbnail MAVO C biologie, 2000 tijdvak 2

PDFMAVO COpgaven examen biologie, 2000, tijdvak 2

■■ ■■ Biologie Examen VBO-MAVO-C Voorbereidend Beroeps Onderwijs Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 – 15.30 uur 00 Als bij een open vraag een verklaring, uitleg of berekening wordt gevraagd, worden aan het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening ontbreekt. Dit examen bestaat ui

13 pagina's
Thumbnail HAVO Nederlands, 2007 tijdvak 1

PDFHAVOTekstboekje examen Nederlands, 2007, tijdvak 1

Bijlage HAVO 2007 tijdvak 1 Nederlands Tekstboekje 700023-1-039b Tekst 1 Ape, nut, Mies (1) In de tien landen die per 1 mei 2004 tot de Europese Unie zijn toegetreden, worden veelal kleine tot zeer kleine talen gesproken. Europa is daardoor met een gigantisch praktisch probleem opgezadeld. Is het mogelijk de kleine taalgebieden blijvend dezelfde rechten te geven als

7 pagina's

www.examenapp.nl | www.examendisk.nl | www.eindexamens.nu | www.examenprogramma.nl | www.samenvattingen.nl