Thumbnail HAVO aardrijkskunde, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOErratum examen aardrijkskunde, 2004, tijdvak 1

aardrijkskunde Aanvulling Centraal examen havo 2004 Tijdvak 1 Correctievoorschrift Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo Bij het centraal examen aardrijkskunde havo Op pagina 4 bij vraag 5 is het juiste antwoord: 5 Maximumscore 5 B: 1975-1989 of 1975-1990 C: 1989-2000 of 1990-2000 • Alleen indien bij B én C 1989 of 1990 is ingevuld • E:

1 pagina
Thumbnail HAVO aardrijkskunde, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOCorrectievoorschrift examen aardrijkskunde, 2004, tijdvak 1

Correctievoorschrift HAVO aardrijkskunde Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 04 inzenden scores Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. Zend de gegevens uiterlijk op 9 juni naar de Citogroep. 400015-1-11c Begin Het correctievoorschrift bestaat ui

7 pagina's
Thumbnail HAVO aardrijkskunde, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOOpgaven examen aardrijkskunde, 2004, tijdvak 1

Examen HAVO aardrijkskunde Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 Donderdag 3 juni 9.00 – 11.30 uur 04 Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening ontbreekt. Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te behalen; het examen bestaat uit 32 v

11 pagina's
Thumbnail HAVO aardrijkskunde, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOErratum examen aardrijkskunde, 2004, tijdvak 1

aardrijkskunde Aanvulling Centraal examen havo 2004 Tijdvak 1 Correctievoorschrift Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo Bij het centraal examen aardrijkskunde havo In vervolg op de aanvulling op het correctievoorschrift van 3 juni j.l. deel ik u het volgende mee. Op pagina 5, bij vraag 11, moeten altijd 2 punten worden toegekend, ongeacht of

1 pagina
Thumbnail HAVO aardrijkskunde, 2004 tijdvak 2

PDFHAVOCorrectievoorschrift examen aardrijkskunde, 2004, tijdvak 2

Correctievoorschrift HAVO aardrijkskunde Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 2 04 inzenden scores Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. Zend de gegevens uiterlijk op 25 juni naar de Citogroep. 400036-2-11c Begin Het correctievoorschrift bestaat u

7 pagina's
Thumbnail HAVO aardrijkskunde, 2004 tijdvak 2

PDFHAVOOpgaven examen aardrijkskunde, 2004, tijdvak 2

Examen HAVO aardrijkskunde Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 2 Woensdag 23 juni 9.00 – 11.30 uur 04 Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening ontbreekt. Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te behalen; het examen bestaat uit 34 v

13 pagina's
Thumbnail VMBO BB aardrijkskunde, 2004 tijdvak 1

PDFVMBO BBCorrectievoorschrift examen aardrijkskunde, 2004, tijdvak 1

Correctievoorschrift VMBO-BB 2004 tijdvak 1 AARDRIJKSKUNDE CSE BB inzenden scores Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per school in het programma Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. Zend de gegevens uiterlijk op 2 juni naar de Citogroep. 40009-1-637c Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2

8 pagina's
Thumbnail VMBO BB aardrijkskunde, 2004 tijdvak 1

PDFVMBO BBOpgaven examen aardrijkskunde, 2004, tijdvak 1

Examenopgaven VMBO-BB 2004 tijdvak 1 woensdag 26 mei 13.30 – 15.00 uur AARDRIJKSKUNDE CSE BB Naam kandidaat _________________________________ Kandidaatnummer ________________ Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Dit examen bestaat uit 33 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 40 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald k

19 pagina's
Thumbnail VMBO BB aardrijkskunde, 2004 tijdvak 2

PDFVMBO BBCorrectievoorschrift examen aardrijkskunde, 2004, tijdvak 2

Correctievoorschrift VMBO-BB 2004 tijdvak 2 AARDRIJKSKUNDE CSE BB inzenden scores Voor dit examen hoeft u geen afnamegegevens aan de Citogroep te verstrekken. 400030-2-637c Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS VOOR DE BEOORDELING Het werk van de kandidaten wordt beo

7 pagina's
Thumbnail VMBO BB aardrijkskunde, 2004 tijdvak 2

PDFVMBO BBOpgaven examen aardrijkskunde, 2004, tijdvak 2

Examenopgaven VMBO-BB 2004 tijdvak 2 woensdag 23 juni 13.30 -15.00 uur AARDRIJKSKUNDE CSE BB Naam kandidaat _________________________________ Kandidaatnummer ________________ Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Dit examen bestaat uit 32 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 40 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kun

19 pagina's

www.examenapp.nl | www.examendisk.nl | www.eindexamens.nu | www.examenprogramma.nl | www.samenvattingen.nl