Thumbnail VMBO BB aardrijkskunde, 2004 tijdvak 2

PDFVMBO BBCorrectievoorschrift examen aardrijkskunde, 2004, tijdvak 2

Correctievoorschrift VMBO-BB 2004 tijdvak 2 AARDRIJKSKUNDE CSE BB inzenden scores Voor dit examen hoeft u geen afnamegegevens aan de Citogroep te verstrekken. 400030-2-637c Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS VOOR DE BEOORDELING Het werk van de kandidaten wordt beo

7 pagina's
Thumbnail VMBO BB aardrijkskunde, 2004 tijdvak 2

PDFVMBO BBOpgaven examen aardrijkskunde, 2004, tijdvak 2

Examenopgaven VMBO-BB 2004 tijdvak 2 woensdag 23 juni 13.30 -15.00 uur AARDRIJKSKUNDE CSE BB Naam kandidaat _________________________________ Kandidaatnummer ________________ Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Dit examen bestaat uit 32 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 40 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kun

19 pagina's

www.examenapp.nl | www.examendisk.nl | www.eindexamens.nu | www.examenprogramma.nl | www.samenvattingen.nl