Thumbnail VMBO BB aardrijkskunde, 2004 tijdvak 1

PDFVMBO BBCorrectievoorschrift examen aardrijkskunde, 2004, tijdvak 1

Correctievoorschrift VMBO-BB 2004 tijdvak 1 AARDRIJKSKUNDE CSE BB inzenden scores Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per school in het programma Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. Zend de gegevens uiterlijk op 2 juni naar de Citogroep. 40009-1-637c Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2

8 pagina's
Thumbnail VMBO BB aardrijkskunde, 2004 tijdvak 1

PDFVMBO BBOpgaven examen aardrijkskunde, 2004, tijdvak 1

Examenopgaven VMBO-BB 2004 tijdvak 1 woensdag 26 mei 13.30 – 15.00 uur AARDRIJKSKUNDE CSE BB Naam kandidaat _________________________________ Kandidaatnummer ________________ Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Dit examen bestaat uit 33 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 40 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald k

19 pagina's
Thumbnail VMBO BB aardrijkskunde, 2004 tijdvak 2

PDFVMBO BBCorrectievoorschrift examen aardrijkskunde, 2004, tijdvak 2

Correctievoorschrift VMBO-BB 2004 tijdvak 2 AARDRIJKSKUNDE CSE BB inzenden scores Voor dit examen hoeft u geen afnamegegevens aan de Citogroep te verstrekken. 400030-2-637c Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS VOOR DE BEOORDELING Het werk van de kandidaten wordt beo

7 pagina's
Thumbnail VMBO BB aardrijkskunde, 2004 tijdvak 2

PDFVMBO BBOpgaven examen aardrijkskunde, 2004, tijdvak 2

Examenopgaven VMBO-BB 2004 tijdvak 2 woensdag 23 juni 13.30 -15.00 uur AARDRIJKSKUNDE CSE BB Naam kandidaat _________________________________ Kandidaatnummer ________________ Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Dit examen bestaat uit 32 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 40 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kun

19 pagina's
Thumbnail VMBO BB aardrijkskunde, 2003 tijdvak 1

PDFVMBO BBCorrectievoorschrift examen aardrijkskunde, 2003, tijdvak 1

Correctievoorschrift examen VMBO-BB 2003 tijdvak 1 AARDRIJKSKUNDE CSE BB Inzenden scores Vul de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten in op de optisch leesbare formulieren of verwerk de scores in het programma Wolf. Zend de gegevens uiterlijk 26 mei naar de Citogroep. 300005-637c Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene

7 pagina's
Thumbnail VMBO BB aardrijkskunde, 2003 tijdvak 1

PDFVMBO BBOpgaven examen aardrijkskunde, 2003, tijdvak 1

Examenopgaven VMBO-BB 2003 tijdvak 1 woensdag 21 mei 13.30 - 15.00 uur AARDRIJKSKUNDE CSE BB Bij dit examen hoort een uitwerkboekje. Dit examen bestaat uit 36 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 40 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 300005-637o OMGAAN MET NATUURLIJKE HULPBRONNEN De kringlopen van het water

19 pagina's
Thumbnail VMBO BB aardrijkskunde, 2003 tijdvak 1

PDFVMBO BBUitwerkbijlage examen aardrijkskunde, 2003, tijdvak 1

Uitwerkboekje VMBO-BB 2003 tijdvak 1 AARDRIJKSKUNDE CSE BB Naam kandidaat __________________________________ Kandidaatnummer _______________ Beantwoord alle vragen in dit uitwerkboekje. VERGEET NIET HET UITWERKBOEKJE IN TE LEVEREN 300005-637u Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: A B C D of A B C D X of A B C D XX B OMGAAN MET

4 pagina's
Thumbnail VMBO BB aardrijkskunde, 2002 tijdvak 1

PDFVMBO BBOpgaven examen aardrijkskunde, 2002, tijdvak 1

Examenopgaven VMBO-VBO 2002 dinsdag 21 mei 09.00-10.30 uur AARDRIJKSKUNDE BB VMBO BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG AARDRIJKSKUNDE EXAMEN BUREAU VBO B-EXAMEN Bij dit examen mag de Kleine Bosatlas gebruikt worden. Dit examen bestaat uit 36 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 40 punten te behalen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed antwoord beha

21 pagina's
Thumbnail VMBO BB aardrijkskunde, 2002 tijdvak 1

PDFVMBO BBCorrectievoorschrift examen aardrijkskunde, 2002, tijdvak 1

Correctievoorschrift VMBO-VBO 2002 dinsdag 21 mei 09.00-10.30 uur AARDRIJKSKUNDE BB VMBO BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG AARDRIJKSKUNDE EXAMEN BUREAU VBO B-EXAMEN inzenden scores Vul de scores van de kandidaten van uw school in op de optisch leesbare formulieren. Zend die formulieren uiterlijk maandag 27 mei naar de Citogroep. 200002-105c Het 1. 2. 3. 4. correctievoor

8 pagina's
Thumbnail VMBO BB aardrijkskunde, 2001 tijdvak 1

PDFVMBO BBOpgaven examen aardrijkskunde, 2001, tijdvak 1

Pilotexamen 2001 vmbo EXAMENOPGAVEN AARDRIJKSKUNDE BB Vrijdag 11 mei, 13.30 - 15.00 uur aantal vragen: 35 aantal punten: maximaal 35 Bij dit examen hoort een uitwerkblad. Je mag gebruiken: de Kleine Bosatlas (58e druk), een geodriehoek, een liniaal en een rekenmachine. meerkeuzevragen een juist antwoord: 1 punt een onjuist antwoord: 0 punten twee of meer antwoorden: 0

17 pagina's

www.examenapp.nl | www.examendisk.nl | www.eindexamens.nu | www.examenprogramma.nl | www.samenvattingen.nl