Thumbnail HAVO Duits 1,2, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOCorrectievoorschrift examen Duits 1,2, 2004, tijdvak 1

Correctievoorschrift HAVO Duits 1,2 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 04 inzenden scores Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren Zend de gegevens uiterlijk op 2 juni naar de Citogroep. 400015-1-4c Begin Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Re

6 pagina's
Thumbnail HAVO Duits 1,2, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOOpgaven examen Duits 1,2, 2004, tijdvak 1

Examen HAVO Duits 1,2 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 Maandag 24 mei 9.00 – 11.30 uur 04 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen; het examen bestaat uit 45 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen worden. Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er

7 pagina's
Thumbnail HAVO Duits 1,2, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOTekstboekje examen Duits 1,2, 2004, tijdvak 1

Examen HAVO Duits 1,2 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 Maandag 24 mei 9.00 – 11.30 uur 04 Tekstboekje 400015-1-4t Begin Tekst 1 Das Handy als Lebensretter Ein Tastendruck soll künftig Notärzten bei der Lokalisierung des Unfallortes helfen 1 Berlin tg – Seitdem immer mehr Menschen ein Handy im Auto haben, können sich Unfallopfer – so sollte

13 pagina's
Thumbnail HAVO Duits 1,2, 2004 tijdvak 2

PDFHAVOCorrectievoorschrift examen Duits 1,2, 2004, tijdvak 2

Correctievoorschrift HAVO Duits 1,2 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 2 04 inzenden scores Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. Zend de gegevens uiterlijk op 25 juni naar de Citogroep. 400036-2-4c Begin Het correctievoorschrift bestaat uit: 1

6 pagina's
Thumbnail HAVO Duits 1,2, 2004 tijdvak 2

PDFHAVOOpgaven examen Duits 1,2, 2004, tijdvak 2

Examen HAVO Duits 1,2 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 2 Woensdag 23 juni 9.00 – 11.30 uur 04 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen; het examen bestaat uit 43 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen worden. Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan

7 pagina's
Thumbnail HAVO Duits 1,2, 2004 tijdvak 2

PDFHAVOTekstboekje examen Duits 1,2, 2004, tijdvak 2

Examen HAVO Duits 1,2 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 2 Woensdag 23 juni 9.00 – 11.30 uur 04 Tekstboekje 400036-2-4t Begin Tekst 1 URLAUBSPLANUNG / Höchstpreise zu Ferienbeginn – Dauerärger für Eltern Wer schwänzt, muss büßen 1 Pünktlich zum Anfang der Ferien beginnt die Hochpreissaison – Eltern mit schulpflichtigen Kindern ärgern sich

12 pagina's
Thumbnail VMBO BB Duits, 2004 tijdvak 1

PDFVMBO BBCorrectievoorschrift examen Duits, 2004, tijdvak 1

Correctievoorschrift VMBO-BB 2004 tijdvak 1 DUITS CSE BB inzenden scores Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. Zend de gegevens uiterlijk op 2 juni naar de Citogroep. 400009-1-628c Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene

6 pagina's
Thumbnail VMBO BB Duits, 2004 tijdvak 1

PDFVMBO BBOpgaven examen Duits, 2004, tijdvak 1

Examenopgaven VMBO-BB 2004 1tijdvak 1 tijdvak woensdag 26 mei 9.00 – 10.30 uur e DUITS CSE BB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 35 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 41 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 400009-1-628o TEKST 1 1p

18 pagina's
Thumbnail VMBO BB Duits, 2004 tijdvak 1

PDFVMBO BBUitwerkbijlage examen Duits, 2004, tijdvak 1

HERZIENE VERSIE Uitwerkbijlage VMBO-BB 2004 tijdvak 1 DUITS CSE BB Naam kandidaat _________________________________ Kandidaatnummer ________________ Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 400009-1-628u 400009-628u Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: A B C D of A B C D X of A

4 pagina's
Thumbnail VMBO BB Duits, 2004 tijdvak 2

PDFVMBO BBCorrectievoorschrift examen Duits, 2004, tijdvak 2

Correctievoorschrift VMBO-BB 2004 tijdvak 2 DUITS CSE BB inzenden scores Voor dit examen hoeft u geen afnamegegevens aan de Citogroep te verstrekken. 400030-2-628c Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS VOOR DE BEOORDELING Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld m

7 pagina's

www.examenapp.nl | www.examendisk.nl | www.eindexamens.nu | www.examenprogramma.nl | www.samenvattingen.nl