Thumbnail HAVO Duits 1,2, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOCorrectievoorschrift examen Duits 1,2, 2004, tijdvak 1

Correctievoorschrift HAVO Duits 1,2 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 04 inzenden scores Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren Zend de gegevens uiterlijk op 2 juni naar de Citogroep. 400015-1-4c Begin Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Re

6 pagina's
Thumbnail HAVO Duits 1,2, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOOpgaven examen Duits 1,2, 2004, tijdvak 1

Examen HAVO Duits 1,2 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 Maandag 24 mei 9.00 – 11.30 uur 04 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen; het examen bestaat uit 45 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen worden. Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er

7 pagina's
Thumbnail HAVO Duits 1,2, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOTekstboekje examen Duits 1,2, 2004, tijdvak 1

Examen HAVO Duits 1,2 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 Maandag 24 mei 9.00 – 11.30 uur 04 Tekstboekje 400015-1-4t Begin Tekst 1 Das Handy als Lebensretter Ein Tastendruck soll künftig Notärzten bei der Lokalisierung des Unfallortes helfen 1 Berlin tg – Seitdem immer mehr Menschen ein Handy im Auto haben, können sich Unfallopfer – so sollte

13 pagina's
Thumbnail HAVO Duits 1,2, 2004 tijdvak 2

PDFHAVOCorrectievoorschrift examen Duits 1,2, 2004, tijdvak 2

Correctievoorschrift HAVO Duits 1,2 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 2 04 inzenden scores Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. Zend de gegevens uiterlijk op 25 juni naar de Citogroep. 400036-2-4c Begin Het correctievoorschrift bestaat uit: 1

6 pagina's
Thumbnail HAVO Duits 1,2, 2004 tijdvak 2

PDFHAVOOpgaven examen Duits 1,2, 2004, tijdvak 2

Examen HAVO Duits 1,2 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 2 Woensdag 23 juni 9.00 – 11.30 uur 04 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen; het examen bestaat uit 43 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen worden. Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan

7 pagina's
Thumbnail HAVO Duits 1,2, 2004 tijdvak 2

PDFHAVOTekstboekje examen Duits 1,2, 2004, tijdvak 2

Examen HAVO Duits 1,2 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 2 Woensdag 23 juni 9.00 – 11.30 uur 04 Tekstboekje 400036-2-4t Begin Tekst 1 URLAUBSPLANUNG / Höchstpreise zu Ferienbeginn – Dauerärger für Eltern Wer schwänzt, muss büßen 1 Pünktlich zum Anfang der Ferien beginnt die Hochpreissaison – Eltern mit schulpflichtigen Kindern ärgern sich

12 pagina's
Thumbnail HAVO Duits 1,2, 2005 tijdvak 1

PDFHAVOErratum examen Duits 1,2, 2005, tijdvak 1

Duits 1,2 Erratumblad Centraal examen havo 2005 Tijdvak 1 Opgaven Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo Bij het centraal examen Duits 1,2 havo op maandag 23 mei, aanvang 9.00 uur moeten de kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze mededeling moet bij het begin van de zitting worden voorgelezen en/of aan de kandidaten worden uitgereikt.

1 pagina
Thumbnail HAVO Duits 1,2, 2005 tijdvak 1

PDFHAVOCorrectievoorschrift examen Duits 1,2, 2005, tijdvak 1

Correctievoorschrift HAVO Duits 1,2 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 05 Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 Regels voor de beoordeling Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o

6 pagina's
Thumbnail HAVO Duits 1,2, 2005 tijdvak 1

PDFHAVOOpgaven examen Duits 1,2, 2005, tijdvak 1

Examen HAVO Duits 1,2 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 Maandag 23 mei 9.00 – 11.30 uur 05 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 52 punten te behalen; het examen bestaat uit 44 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen worden. Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er

7 pagina's
Thumbnail HAVO Duits 1,2, 2005 tijdvak 1

PDFHAVOTekstboekje examen Duits 1,2, 2005, tijdvak 1

Examen HAVO Duits 1,2 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 Maandag 23 mei 9.00 – 11.30 uur 05 Tekstboekje 500017-1-4t Begin Tekst 1 Laufen kann so schwierig sein Zum Schulbeginn: Einige Fakten über Kinder Kinder machen: Im Alter von vier bis zehn Jahren wachsen sie jährlich rund vier bis sechs Zentimeter. Dabei verändern sich laufend die körperlic

14 pagina's

www.examenapp.nl | www.examendisk.nl | www.eindexamens.nu | www.examenprogramma.nl | www.samenvattingen.nl