Thumbnail VMBO BB Duits, 2004 tijdvak 1

PDFVMBO BBCorrectievoorschrift examen Duits, 2004, tijdvak 1

Correctievoorschrift VMBO-BB 2004 tijdvak 1 DUITS CSE BB inzenden scores Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. Zend de gegevens uiterlijk op 2 juni naar de Citogroep. 400009-1-628c Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene

6 pagina's
Thumbnail VMBO BB Duits, 2004 tijdvak 1

PDFVMBO BBOpgaven examen Duits, 2004, tijdvak 1

Examenopgaven VMBO-BB 2004 1tijdvak 1 tijdvak woensdag 26 mei 9.00 – 10.30 uur e DUITS CSE BB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 35 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 41 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 400009-1-628o TEKST 1 1p

18 pagina's
Thumbnail VMBO BB Duits, 2004 tijdvak 1

PDFVMBO BBUitwerkbijlage examen Duits, 2004, tijdvak 1

HERZIENE VERSIE Uitwerkbijlage VMBO-BB 2004 tijdvak 1 DUITS CSE BB Naam kandidaat _________________________________ Kandidaatnummer ________________ Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 400009-1-628u 400009-628u Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: A B C D of A B C D X of A

4 pagina's
Thumbnail VMBO BB Duits, 2004 tijdvak 2

PDFVMBO BBCorrectievoorschrift examen Duits, 2004, tijdvak 2

Correctievoorschrift VMBO-BB 2004 tijdvak 2 DUITS CSE BB inzenden scores Voor dit examen hoeft u geen afnamegegevens aan de Citogroep te verstrekken. 400030-2-628c Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS VOOR DE BEOORDELING Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld m

7 pagina's
Thumbnail VMBO BB Duits, 2004 tijdvak 2

PDFVMBO BBOpgaven examen Duits, 2004, tijdvak 2

Examenopgaven VMBO-BB 2004 2tijdvak 2 tijdvak woensdag 23 juni 13.30 – 15.00 uur e DUITS CSE BB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 36 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 40 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 400030-2-628o Let op: beantwoord de open vragen in het Nederlands, be

18 pagina's
Thumbnail VMBO BB Duits, 2004 tijdvak 2

PDFVMBO BBUitwerkbijlage examen Duits, 2004, tijdvak 2

Uitwerkbijlage VMBO-BB 2004 tijdvak 2 DUITS CSE BB Naam kandidaat _________________________________ Kandidaatnummer ________________ Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 400030-2-628u Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: A B C D of A B C D X of A B C D XX B Let op: beant

4 pagina's

www.examenapp.nl | www.examendisk.nl | www.eindexamens.nu | www.examenprogramma.nl | www.samenvattingen.nl