Thumbnail HAVO aardrijkskunde, 2004 tijdvak 2

PDFHAVOCorrectievoorschrift examen aardrijkskunde, 2004, tijdvak 2

Correctievoorschrift HAVO aardrijkskunde Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 2 04 inzenden scores Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. Zend de gegevens uiterlijk op 25 juni naar de Citogroep. 400036-2-11c Begin Het correctievoorschrift bestaat u

7 pagina's
Thumbnail HAVO aardrijkskunde, 2004 tijdvak 2

PDFHAVOOpgaven examen aardrijkskunde, 2004, tijdvak 2

Examen HAVO aardrijkskunde Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 2 Woensdag 23 juni 9.00 – 11.30 uur 04 Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening ontbreekt. Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te behalen; het examen bestaat uit 34 v

13 pagina's

www.examenapp.nl | www.examendisk.nl | www.eindexamens.nu | www.examenprogramma.nl | www.samenvattingen.nl