Thumbnail HAVO aardrijkskunde, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOErratum examen aardrijkskunde, 2004, tijdvak 1

aardrijkskunde Aanvulling Centraal examen havo 2004 Tijdvak 1 Correctievoorschrift Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo Bij het centraal examen aardrijkskunde havo Op pagina 4 bij vraag 5 is het juiste antwoord: 5 Maximumscore 5 B: 1975-1989 of 1975-1990 C: 1989-2000 of 1990-2000 • Alleen indien bij B én C 1989 of 1990 is ingevuld • E:

1 pagina
Thumbnail HAVO aardrijkskunde, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOCorrectievoorschrift examen aardrijkskunde, 2004, tijdvak 1

Correctievoorschrift HAVO aardrijkskunde Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 04 inzenden scores Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. Zend de gegevens uiterlijk op 9 juni naar de Citogroep. 400015-1-11c Begin Het correctievoorschrift bestaat ui

7 pagina's
Thumbnail HAVO aardrijkskunde, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOOpgaven examen aardrijkskunde, 2004, tijdvak 1

Examen HAVO aardrijkskunde Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 Donderdag 3 juni 9.00 – 11.30 uur 04 Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening ontbreekt. Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te behalen; het examen bestaat uit 32 v

11 pagina's
Thumbnail HAVO aardrijkskunde, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOErratum examen aardrijkskunde, 2004, tijdvak 1

aardrijkskunde Aanvulling Centraal examen havo 2004 Tijdvak 1 Correctievoorschrift Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo Bij het centraal examen aardrijkskunde havo In vervolg op de aanvulling op het correctievoorschrift van 3 juni j.l. deel ik u het volgende mee. Op pagina 5, bij vraag 11, moeten altijd 2 punten worden toegekend, ongeacht of

1 pagina
Thumbnail HAVO aardrijkskunde, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOBijlage examen aardrijkskunde, 2004, tijdvak 1

Bijlage HAVO-Compex aardrijkskunde Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 Donderdag 3 juni 9.00 – 11.30 uur 04 Vragen 21 tot en met 26 Topografische kaart van hetzelfde gebied als het combinatiebeeld (schaal 1:50.000) Type boekje H-ak_comp-b Begin

1 pagina
Thumbnail HAVO aardrijkskunde, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOCorrectievoorschrift examen aardrijkskunde, 2004, tijdvak 1

Correctievoorschrift HAVO-Compex aardrijkskunde Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 04 inzenden scores Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. Zend de gegevens uiterlijk op 9 juni naar de Citogroep. H-ak_comp-c Begin Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor

9 pagina's
Thumbnail HAVO aardrijkskunde, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOOpgaven examen aardrijkskunde, 2004, tijdvak 1

Examen HAVO-Compex aardrijkskunde Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 Donderdag 3 juni 9.00 – 11.30 uur 04 Voor dit examen zijn maximaal 58 punten te behalen; het examen bestaat uit 26 vragen. Attentie! Voor de vragen 20 tot en met 26 moet je de computer gebruiken. Schrijf de antwoorden op deze vragen op papier, tenzij anders is aangegeven. Indien gevraag

10 pagina's

www.examenapp.nl | www.examendisk.nl | www.eindexamens.nu | www.examenprogramma.nl | www.samenvattingen.nl