Thumbnail HAVO Nederlands, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOCorrectievoorschrift examen Nederlands, 2004, tijdvak 1

Correctievoorschrift HAVO Nederlands Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 04 inzenden scores Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. Zend de gegevens uiterlijk op 2 juni naar de Citogroep. 400015-1-1c Begin Het correctievoorschrift bestaat uit: 1

7 pagina's
Thumbnail HAVO Nederlands, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOOpgaven examen Nederlands, 2004, tijdvak 1

Examen HAVO Nederlands Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 Vrijdag 28 mei 9.00 – 12.00 uur 04 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen; het examen bestaat uit 23 vragen en een samenvattingsopdracht. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen worden. Geef niet meer antwoorden (zinnen, red

5 pagina's
Thumbnail HAVO Nederlands, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOTekstboekje examen Nederlands, 2004, tijdvak 1

Examen HAVO Nederlands Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 Vrijdag 28 mei 9.00 – 12.00 uur 04 Tekstboekje 400015-1-1t Begin Tekst 1 Gezin in de tang 1 5 10 15 2 20 25 30 35 40 45 3 50 55 Een jong gezin in de jaren vijftig, zondagmiddag in de bus. De onlangs overleden auteur F.B. Hotz beschreef het tafereel in Een verschil van touché: â

6 pagina's
Thumbnail HAVO Nederlands, 2004 tijdvak 2

PDFHAVOCorrectievoorschrift examen Nederlands, 2004, tijdvak 2

Correctievoorschrift HAVO Nederlands Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 2 04 inzenden scores Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. Zend de gegevens uiterlijk op 25 juni naar de Citogroep. 400036-2-1c Begin Het correctievoorschrift bestaat uit: 1

7 pagina's
Thumbnail HAVO Nederlands, 2004 tijdvak 2

PDFHAVOOpgaven examen Nederlands, 2004, tijdvak 2

Examen HAVO Nederlands Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 2 Woensdag 23 juni 13.30 – 16.30 uur 04 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen; het examen bestaat uit 20 vragen en één samenvattingsopdracht. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen worden. Geef niet meer antwoorden (zinnen

5 pagina's
Thumbnail HAVO Nederlands, 2004 tijdvak 2

PDFHAVOTekstboekje examen Nederlands, 2004, tijdvak 2

Examen HAVO Nederlands Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 2 Woensdag 23 juni 13.30 – 16.30 uur 04 Tekstboekje 400036-2-1t Begin Tekst 1 MISDAAD UIT DE ANONIMITEIT 1 Een jaar of twintig geleden alweer liet de politie de kijkers een spotje zien waarin enkele dieven op stelten en met aan hun handen enorme witte, ballonachtige vingers, op zoek naar buit,

5 pagina's
Thumbnail HAVO Nederlands, 2003 tijdvak 1

PDFHAVOOpgaven examen Nederlands, 2003, tijdvak 1

Examen HAVO Nederlands (nieuwe stijl) en Nederlands, leesvaardigheid (oude stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 Maandag 19 mei 13.30 – 16.30 uur 03 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen; het examen bestaat uit 19 vragen en één samenvattingsopdracht. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed antwoord

4 pagina's
Thumbnail HAVO Nederlands, 2003 tijdvak 1

PDFHAVOTekstboekje examen Nederlands, 2003, tijdvak 1

Examen HAVO Nederlands (nieuwe stijl) en Nederlands, leesvaardigheid (oude stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 Maandag 19 mei 13.30 – 16.30 uur 03 Tekstboekje 300011 2A Begin Tekst 1 Schoonheid en tragiek 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 3 43 44 45 46 4

5 pagina's
Thumbnail HAVO Nederlands, 2003 tijdvak 1

PDFHAVOCorrectievoorschrift examen Nederlands, 2003, tijdvak 1

Correctievoorschrift HAVO Nederlands (nieuwe stijl) en Nederlands, leesvaardigheid (oude stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 03 Inzenden scores Vul de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in op de optisch leesbare formulieren of verwerk de scores in het programma Wolf. Zend de gegevens uiterlijk op 26 mei naar de Citogroep. 30

7 pagina's
Thumbnail HAVO Nederlands, 2003 tijdvak 2

PDFHAVOOpgaven examen Nederlands, 2003, tijdvak 2

Examen HAVO Nederlands (nieuwe stijl) en Nederlands, leesvaardigheid (oude stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 2 Woensdag 18 juni 13.30 – 16.30 uur 03 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen; het examen bestaat uit 23 vragen en één samenvattingsopdracht. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed antwoor

5 pagina's

www.examenapp.nl | www.examendisk.nl | www.eindexamens.nu | www.examenprogramma.nl | www.samenvattingen.nl