Thumbnail HAVO aardrijkskunde, 2005 tijdvak 2

PDFHAVOCorrectievoorschrift examen aardrijkskunde, 2005, tijdvak 2

Correctievoorschrift HAVO aardrijkskunde Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 2 05 Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 Regels voor de beoordeling Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.

6 pagina's
Thumbnail HAVO aardrijkskunde, 2005 tijdvak 2

PDFHAVOOpgaven examen aardrijkskunde, 2005, tijdvak 2

Examen HAVO aardrijkskunde Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 2 Woensdag 22 juni 9.00 – 11.30 uur 05 Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening ontbreekt. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen; het examen bestaat uit 29 v

6 pagina's

www.examenapp.nl | www.examendisk.nl | www.eindexamens.nu | www.examenprogramma.nl | www.samenvattingen.nl