Thumbnail MAVO D Nederlands, 2004 tijdvak 1

PDFMAVO DCorrectievoorschrift examen Nederlands, 2004, tijdvak 1

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2004 tijdvak 1 NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID CSE GL EN TL NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID VBO-MAVO-D inzenden scores Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. Zend de gegevens uiterlijk op 2 juni naar de Citogroep. 400009-1-570-502c He

6 pagina's
Thumbnail MAVO D Nederlands, 2004 tijdvak 1

PDFMAVO DOpgaven examen Nederlands, 2004, tijdvak 1

Examenopgaven VMBO-GL en TL 2004 tijdvak 1 dinsdag 25 mei 13.30 – 15.30 uur NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID CSE GL EN TL NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID VBO-MAVO-D Bij dit examen horen een uitwerkbijlage en een tekstboekje. Beantwoord alle vragen en maak de samenvattingsopdracht in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 33 vragen en een samenvattingsopdracht. Voor dit exam

7 pagina's
Thumbnail MAVO D Nederlands, 2004 tijdvak 1

PDFMAVO DTekstboekje examen Nederlands, 2004, tijdvak 1

Tekstboekje VMBO-GL en TL 2004 tijdvak 1 dinsdag 25 mei 13.30 – 15.30 uur NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID CSE GL EN TL NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID VBO-MAVO-D 400009-1-570-502t TEKST 1 STEEDS MEER JONGEREN VATBAAR VOOR ZIEKTE VAN KORSAKOV 1 5 2 10 15 20 3 25 30 35 4 40 45 50 Eén kratje bier per week, laat staan per dag, is héél gevaarlijk volgens prof. dr.

10 pagina's
Thumbnail MAVO D Nederlands, 2004 tijdvak 1

PDFMAVO DUitwerkbijlage examen Nederlands, 2004, tijdvak 1

Uitwerkbijlage VMBO-GL en TL 2004 tijdvak 1 NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID CSE GL EN TL NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID VBO-MAVO-D Naam kandidaat _________________________________ Kandidaatnummer ________________ Beantwoord alle vragen en maak de samenvattingsopdracht in deze uitwerkbijlage. VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 400009-1-570-502u Meerkeuze: omci

4 pagina's
Thumbnail MAVO D Nederlands, 2004 tijdvak 2

PDFMAVO DCorrectievoorschrift examen Nederlands, 2004, tijdvak 2

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2004 tijdvak 2 NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID CSE GL EN TL NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID VBO-MAVO-D inzenden scores Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. Zend de gegevens uiterlijk op 25 juni naar de Citogroep. 400030-2-570-502c

7 pagina's
Thumbnail MAVO D Nederlands, 2004 tijdvak 2

PDFMAVO DOpgaven examen Nederlands, 2004, tijdvak 2

Examenopgaven VMBO-GL en TL 2004 tijdvak 2 woensdag 23 juni 13.30 - 15.30 uur NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID CSE GL EN TL NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID VBO-MAVO-D Bij dit examen horen een uitwerkbijlage en een tekstboekje. Beantwoord alle vragen en maak de samenvattingsopdracht in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 34 vragen en een samenvattingsopdracht. Voor dit exam

7 pagina's
Thumbnail MAVO D Nederlands, 2004 tijdvak 2

PDFMAVO DTekstboekje examen Nederlands, 2004, tijdvak 2

Tekstboekje VMBO-GL en TL 2004 tijdvak 2 woensdag 23 juni 13.30 – 15.30 uur NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID CSE GL EN TL NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID VBO-MAVO-D 400030-2-570-502t TEKST 1 JONGEREN EN SCHULDEN 1 5 10 2 15 20 3 25 30 4 35 5 40 45 50 Uit een onderzoek onder werkende jongeren blijkt dat zij gemiddeld een schuld hebben van 1.500 euro en dat 28% van

10 pagina's
Thumbnail MAVO D Nederlands, 2004 tijdvak 2

PDFMAVO DUitwerkbijlage examen Nederlands, 2004, tijdvak 2

Uitwerkbijlage VMBO-GL en TL 2004 tijdvak 2 NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID CSE GL EN TL NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID VBO-MAVO-D Naam kandidaat _________________________________ Kandidaatnummer ________________ Beantwoord alle vragen en maak de samenvattingsopdracht in deze uitwerkbijlage. VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 400030-2-570-502u Meerkeuze: omci

5 pagina's
Thumbnail MAVO D Nederlands, 2003 tijdvak 1

PDFMAVO DOpgaven examen Nederlands, 2003, tijdvak 1

Examenopgaven VMBO-GL en TL 2003 tijdvak 1 dinsdag 20 mei 13.30 - 15.30 uur NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID CSE GL EN TL NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID VBO-MAVO-D Dit examen bestaat uit 33 vragen en een samenvattingsopdracht. Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 300005-570-502o Meerkeuze

7 pagina's
Thumbnail MAVO D Nederlands, 2003 tijdvak 1

PDFMAVO DTekstboekje examen Nederlands, 2003, tijdvak 1

Tekstboekje examen VMBO-GL en TL 2003 tijdvak 1 NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID CSE GL EN TL NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID VBO-MAVO-D 300005-570-502t TEKST 1 VECHTEN OM AFDANKERTJES Opgehaalde kleding Commerciële organisaties halen 25 mln kg aan textiel op. De goededoelinzamelaars halen samen 41 mln kg per jaar op. Waar gaat de opbrengst van de 4 grootste charitatieve in

10 pagina's

www.examenapp.nl | www.examendisk.nl | www.eindexamens.nu | www.examenprogramma.nl | www.samenvattingen.nl