Thumbnail HAVO wiskunde B1,2, 2004 tijdvak 2

PDFHAVOCorrectievoorschrift examen wiskunde B1,2, 2004, tijdvak 2

Correctievoorschrift HAVO wiskunde B1,2 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 2 04 inzenden scores Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. Zend de gegevens uiterlijk op 25 juni naar de Citogroep. 400036-2-14c Begin Het correctievoorschrift bestaat ui

8 pagina's
Thumbnail HAVO wiskunde B1,2, 2004 tijdvak 2

PDFHAVOOpgaven examen wiskunde B1,2, 2004, tijdvak 2

Examen HAVO wiskunde B1,2 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 2 Woensdag 23 juni 13.30 – 16.30 uur 04 Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening vereist is, worden aan het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening ontbreekt. Voor dit examen zijn maximaal 82 punten te behalen; het examen bestaat uit 19 vrage

8 pagina's
Thumbnail HAVO wiskunde B1,2, 2004 tijdvak 2

PDFHAVOUitwerkbijlage examen wiskunde B1,2, 2004, tijdvak 2

Uitwerkbijlage bij de vragen 13 en 15 wiskunde B1,2 Examen HAVO 2004 Tijdvak 2 Woensdag 23 juni 13.30 – 16.30 uur Examennummer Naam Vraag 13 C D 5 4 B α A Vraag 15 1000 luchtdruk (mbar) 800 600 400 200 0 0 5 10 15 20 hoogte boven zeeniveau (km) 400036-2-14u

1 pagina

www.examenapp.nl | www.examendisk.nl | www.eindexamens.nu | www.examenprogramma.nl | www.samenvattingen.nl