Thumbnail HAVO maatschappijleer, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOBijlage examen maatschappijleer, 2004, tijdvak 1

Examen HAVO maatschappijleer Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 Woensdag 2 juni 9.00 – 12.00 uur 04 Bronnenboekje 400015-1-25b Begin Opgave 1 Fortuyn, de politiek en de media tekst 1 Fortuyn: grens dicht voor asielzoeker Van onze verslaggevers Als het aan Pim Fortuyn, lijsttrekker van Leefbaar Nederland ligt, komt er geen asielzoeker Nederland meer

9 pagina's
Thumbnail HAVO maatschappijleer, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOCorrectievoorschrift examen maatschappijleer, 2004, tijdvak 1

Correctievoorschrift HAVO maatschappijleer Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 04 inzenden scores Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per school in het programma Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. Zend de gegevens uiterlijk op 7 juni naar de Citogroep. 400015-1-25c Begin Het correctievoorschrift bestaat

11 pagina's
Thumbnail HAVO maatschappijleer, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOOpgaven examen maatschappijleer, 2004, tijdvak 1

Examen HAVO maatschappijleer Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 Woensdag 2 juni 9.00 – 12.00 uur 04 Vragenboekje Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. Voor dit examen zijn maximaal 88 punten te behalen; het examen bestaat uit 40 vragen. Voor elk v

6 pagina's
Thumbnail HAVO maatschappijleer, 2004 tijdvak 2

PDFHAVOBijlage examen maatschappijleer, 2004, tijdvak 2

Examen HAVO maatschappijleer Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 2 Woensdag 23 juni 9.00 – 12.00 uur 04 Bronnenboekje 400036-2-25b Begin Opgave 1 Vervolging medewerkers Albert Heijn: schandalig of begrijpelijk? tekst 1 Overval AH AH-dief krijgt half jaar cel Door een onzer redacteuren ROTTERDAM, 14 nov. - De man die bij een greep in de kassa van een Al

10 pagina's
Thumbnail HAVO maatschappijleer, 2004 tijdvak 2

PDFHAVOCorrectievoorschrift examen maatschappijleer, 2004, tijdvak 2

Correctievoorschrift HAVO maatschappijleer Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 2 04 inzenden scores Voor dit examen hoeft u geen afnamegegevens aan de Citogroep te verstrekken. 400036-2-25c Begin Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Een beoordelingsmodel 1 Regels voor de beoordeling

11 pagina's
Thumbnail HAVO maatschappijleer, 2004 tijdvak 2

PDFHAVOOpgaven examen maatschappijleer, 2004, tijdvak 2

Examen HAVO maatschappijleer Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 2 Woensdag 23 juni 9.00 – 12.00 uur 04 Vragenboekje Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbee

7 pagina's
Thumbnail HAVO maatschappijleer, 2002 tijdvak 1

PDFHAVOBijlage examen maatschappijleer, 2002, tijdvak 1

Examen HAVO Maatschappijleer (oude stijl en nieuwe stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 Donderdag 30 mei 9.00 –12.00 uur 02 Bronnenboekje 200017 33A Begin Opgave 1 Criminaliteit en rechtsstaat: voorstellen van Justitie tekst 1 Meer boeven vangen met DNA DNA-onderzoek1) is het toverwoord bij Justitie. Daardoor zal de komende jaren 25 procent van

7 pagina's
Thumbnail HAVO maatschappijleer, 2002 tijdvak 1

PDFHAVOCorrectievoorschrift examen maatschappijleer, 2002, tijdvak 1

Correctievoorschrift HAVO Maatschappijleer (oude stijl en nieuwe stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 02 Inzenden scores Uiterlijk op 5 juni de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per school op de daartoe verstrekte optisch leesbare formulieren naar de Citogroep zenden. 200017 CV33 Begin 1 Regels voor de beoordeling Het werk van de ka

12 pagina's
Thumbnail HAVO maatschappijleer, 2002 tijdvak 1

PDFHAVOOpgaven examen maatschappijleer, 2002, tijdvak 1

Examen HAVO Maatschappijleer (oude stijl en nieuwe stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 Donderdag 30 mei 9.00 –12.00 uur 02 Vragenboekje Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. Voor dit examen zijn maximaal 83 punten te behalen; het examen best

6 pagina's
Thumbnail HAVO maatschappijleer, 2003 tijdvak 2

PDFHAVOOpgaven examen maatschappijleer, 2003, tijdvak 2

Examen HAVO Maatschappijleer (nieuwe stijl en oude stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 2 Woensdag 18 juni 9.00 – 12.00 uur 03 Vragenboekje Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. Voor dit examen zijn maximaal 89 punten te behalen; het examen bes

5 pagina's

www.examenapp.nl | www.examendisk.nl | www.eindexamens.nu | www.examenprogramma.nl | www.samenvattingen.nl