Thumbnail VMBO GLTL bouwtechniek, 2004 tijdvak 1

PDFVMBO GLTLCorrectievoorschrift examen bouwtechniek, 2004, tijdvak 1

Correctievoorschrift VMBO-GL 2004 tijdvak 1 BOUWTECHNIEK CSE GL METSELEN CSE GL SCHILDEREN CSE GL TIMMEREN CSE GL BOUW-BREED CSE GL inzenden scores Verwerk de scores van de eerste tien kandidaten per school in het programma Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. Zend de gegevens uiterlijk op 28 mei naar de Citogroep. 400012-1-595c Het correctiev

8 pagina's
Thumbnail VMBO GLTL bouwtechniek, 2004 tijdvak 1

PDFVMBO GLTLOpgaven examen bouwtechniek, 2004, tijdvak 1

Examenopgaven VMBO-GL 2004 tijdvak 1 maandag 24 mei 9:00 - 11:00 uur BOUWTECHNIEK CSE GL METSELEN CSE GL SCHILDEREN CSE GL TIMMEREN CSE GL BOUW-BREED CSE GL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 56 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 68 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 400012-1-595

13 pagina's
Thumbnail VMBO GLTL bouwtechniek, 2004 tijdvak 1

PDFVMBO GLTLUitwerkbijlage examen bouwtechniek, 2004, tijdvak 1

BOUWTECHNIEK CSE GL UITWERKBIJLAGE 2004 Naam kandidaat _______________________________ Kandidaatnummer ___________ 47 Bouwonderdeel Onderhoudswerk lakken kozijnen (hout) panelen overschilderen dubbel glas ramen en deuren plafonds gevels luifel voegw /inspectie roosters Kosten € 11.400 € 1.250 € 4.500 € 12.500 € 4.800 € 1.500 € 300 € 250 Totale kosten

1 pagina

www.examenapp.nl | www.examendisk.nl | www.eindexamens.nu | www.examenprogramma.nl | www.samenvattingen.nl